Inroosteren
Het verdelen van wachten is een tijdrovend en complex gebeuren. Denk maar aan weekends en feestdagen die over een verloop van jaren fair dienen verdeeld te worden, huisartsen die bepaalde periodes niet beschikbaar zijn voor de wachtdienst, afspraken met betrekking tot leeftijd die gerespecteerd dienen te worden, ...

Permamed is voorzien van een bijzonder krachtig verdeelalgoritme dat met al deze elementen rekening houdt bij het gelijkmatig toewijzen van wachtdiensten aan uw leden.

Kernbegrippen zijn hier: Bij de verdeling kan tevens rekening gehouden worden met een uitgebreid assortiment aan parameters die u helpen bij het verder fine-tunen van uw verdeling (bv. maximaal aantal wachtdiensten op basis van leeftijdsregels, koppeling met collega's, etc...)

Daarenboven biedt Permamed u de mogelijkheid om via een online desiderataformulier uw leden te bevragen over hun voorkeuren. Welke verlofdagen dienen in rekening te worden genomen, bestaat er een voorkeur voor bepaalde wachtdiensten, wenst u bij voorkeur met een bepaalde arts samen te werken ... het zijn maar enkele voorbeelden van voorkeuren die in rekening kunnen worden gebracht.

Een bijkomend pluspunt in het systeem is dat u als verantwoordelijke de verdeelparameters zelf instelt en zelf aangeeft of u een perfecte spreiding nastreeft dan wel in meer of mindere mate wenst tegemoet te komen aan de voorkeuren van uw leden.


<< Ga terug naar Online desiderata
Ga verder naar Online kalenders >>