Desiderata van uw leden efficiënt verzamelen
Alvorens planningen te kunnen opstellen, dient u bepaalde essentiële informatie te verzamelen. Zo dient u te weten wanneer uw leden op verlof zijn, of er bepaalde vrijstellingen moeten worden toegekend, etc...
Vaak werd deze informatie per brief of per email opgevraagd, en kostte het behoorlijk veel moeite om deze informatie te verwerken.

Permamed voorziet in een online desiderataformulier waar uw leden u op een eenvoudige en snelle manier kunnen voorzien van deze informatie. En na het verzamelen van deze informatie past de planningssoftware deze input automatisch toe bij het toewijzen van de wachtdiensten aan uw leden.

Als organisatie bepaalt u hierbij volledig zelf welke desiderata u wenst op te vragen en configureert u zelf welke input u wenst te accepteren (bv. maximaal aantal verlofdagen, maximaal aantal opeenvolgende dagen, etc...)

Voorbeelden van mogelijke desiderata zijn o.a.

<< Ga terug naar Wachtroosters
Ga verder naar Planningssoftware >>