Online kalenders
Na opmaak presenteert Permamed de wachtlijst in een erg gebruiksvriendelijke online kalender.

In deze kalender bekomt u als huisarts of als verantwoordelijke een overzicht van de artsen van wacht in de verschillende wachtdienstonderdelen (bijvoorbeeld week- en weekendwacht) van uw organisatie.

Vanuit de online kalender kan er een wachtwissel geïnitieerd worden, u ziet met welke collega u van wacht bent, u vindt er het tijdstip waarop de wacht aanvangt, of u verantwoordlijk bent voor de huisbezoeken,...

Daarnaast zijn er verschillende tools die vlot navigeren mogeljk maken. Zo is er een overzichtslijst van alle te presteren wachten, er is de rechtstreekse link naar de persoonlijke gegevens van de huisartsen,...<< Ga terug naar Inroosteren
Ga verder naar Wachtwissels >>