Beheer Leden
Het up to date houden van de artsgegevens is niet evident. Verhuis, telefoonnummers die wijzigen, emailadressen die plots niet meer blijken te werken, HAIO's die de kring voor 2 jaar vervoegen, verschillende verantwoordelijken die allen hun eigen adressenbestand er op nahouden,...

Permamed helpt u om de persoonlijke gegevens van de huisartsen up to date te houden en in één centrale databank te beheren. De huisarts kan online zijn persoonlijke gegevens beheren en deze op die manier ter beschikking stellen aan de wachtorganisatie.

Voor grote organisaties met een groot ledenaantal (artsen, administratief personeel, meerdere WDO's, chauffeurs,...) werden handige filters voorzien om het opzoeken overzichtelijk te houden.

Op deze manier slaagt u er als organisatie in steeds de meest up-to-date gegevens online beschikbaar te stellen aan de huisartsen van de kring, de verantwoordelijken en het onthaalpersoneel.<< Ga terug naar Herinneringen
Ga verder naar Onthaal >>