Communicatie
Binnen Permamed zijn er verschillende tools voorzien om de communicatie binnen de wachtdienstwerking te bevorderen.
Op deze manier verhoogt u de betrokkenheid van uw leden met uw organisatie en vereenvoudigt u de manier waarop u met uw leden communiceert.<< Ga terug naar Analyse tools
Ga verder naar Uitwisseling data >>