Analyse tools
Zicht krijgen op het reilen en zeilen van uw wachtdienstorganisatie vereist steeds een vorm van data mining (meten is weten). Op verschillende niveaus bevat Permamed een aantal tools die dergelijke analyses vergemakkelijken.

1) Verdeling van wachtdiensten.
Na het communiceren van de wachtlijst, telefoon van dr. X. "Ik zie dat ik kerstavond dien op te nemen, maar dat kan toch niet, 2 jaar terug heb ik nog maar kerstavond gehad?"

Om snel een antwoord te vinden op dit soort vragen, beschikt Permamed over een set geavanceerde analysetools om de verdeling van wachtdiensten te evalueren. Er is een overzicht op individueel en op groepsniveau. Verschillende parameters kunnen geselecteerd worden om de analyse te verfijnen (overzicht van de verdeling feestdagen, overzicht van verdeling dag/nachtdiensten, overzicht van de spreiding van dagen,...) Daarnaast kan ook vlot de vergelijking gemaakt worden tussen de aangevraagde voorkeuren van de huisartsen en de effectief toegekende wachtdiensten.

2) Aantal wachtwissels/overnames.
Als verantwoordelijke heeft u steeds een zicht op het aantal wachtwissels/overnames die binnen uw organisatie gebeuren. Op basis van deze informatie kan u dan op basis van objectieve criteria overwegen om een aantal extra desiderata in rekening te brengen. En het geeft u onmiddellijk een zicht op hoeveel u uitspaart op uw administratie (wachtwissels die vroeger toch al gauw een kwartier in beslag namen, gebeuren nu volautomatisch).

3) Artsenpopulatie.
Via de ledenmodule kan u heel wat informatie verzamelen over uw artsenpopulatie. Permamed voorziet in een aantal basis statistieken om zicht te krijgen op de diversiteit van uw ledenbestand (leeftijdsgroepen, praktijkvorm, geografische spreiding, etc...).

En wenst nu meer analyses te doen kan u steeds uw informatie exporteren naar excel, om de nodige statistische handelingen te verrichten.


Kortom: Permamed biedt u instrumenten aan die u helpen bij een efficië;nte dienstverlening in het kader van vragen die blijvend zullen gesteld worden met betrekking tot de opgemaakte verdeling of ledenbestand.<< Ga terug naar BHOD
Ga verder naar Communicatie >>