Voor wie is het bedoeld?
Permamed werd ontwikkeld vanuit de schoot van een grote huisartsenkring (HVG) met als oogpunt centraal beheer van het ledenbestand, efficiënter managen van de opmaak, up to date houden en communiceren van de wachtlijst met bevoegde instanties.

Tijdens de analyse bleek een wachtdienstorganistie aan verandering onderhevig. Zo is er bijvoorbeeld de transitie naar de huisartswachtpost. Permamed is generiek opgebouwd, veranderingen in de organisatie kunnen door de verantwoordelijken ingebracht worden zonder tussenkomst van de ontwikkelaar... Dit maakt het product bijzonder interessant voor huisartskringen die op termijn wensen te evolueren naar het huisartswachtpostmodel.

Een bijkomende realiteit van de wachtdienst is dat de weekwacht op andere manier georganiseerd is dan de weekendwacht. Met Permamed is een opsplitsing tussen week en weekendwacht perfect te realiseren. Situaties waarbij een huisarts deelneemt aan de weekwacht maar vrijgesteld is voor de weekendwacht worden perfect opgevangen. Een samenwerking tussen verschillende kringen in het weekend maar met behoud van lokale weekwacht stelt geen probleem. In zijn online profiel krijgt de huisarts een overzicht van de wachten waaraan hij deelneemt. Kringen die op termijn willen samenwerken zijn absoluut aan het juiste adres.

Los van de eigenschap dat het product meegroeit met de wachtorganisatie, is permamed nuttig voor elke huisartsenkring, groot of klein, die op zoek is naar centraal beheer van het ledenbestand en professionalisatie van de opmaak en het beheer van de wachtlijst. Als kring kan je een verminderde workload verwezenlijken voor administratie en voor wachtverantwoordelijken.

Daarnaast betekent permamed gebruiken een verbetering van de dienstverlening naar de wachtdienstdoendeleden van de kring. Elk lid beschikt over tools om de communicatie en zo ook de kwaliteit van de wachtdienstwerking te verbeteren. (bevraging, groepsmailing, notificatie, poll,...). Door de gebruiksvriendelijke online wisselmodule kunnen wachtwissels tot enkele dagen voor de effectieve wacht doorgevoerd worden.

Kortom, bent u als kring op zoek naar software dat u helpt bij het centraal beheren van uw ledenbestand en bij het managen van uw wachtlijst met een reductie van workload en betere dienstverlening tot gevolg, nodig ons dan uit voor een demonstratie van het systeem.